Ochrana osobných údajov

Ochrana Vášho súkromia je pre nás dôležitá. tieto Podmienky ochrany osobných údajov vysvetľujú ako Everycar zbiera, používa a zverejňuje osobné údaje, ktoré ste poskytli pri používaní jeho stránok - www.everycar.sk - (ďalej len "Stránky").

Informácie o používaní webových stránok

Keď používate stránky Everycar, naše servery môžu nepriamo a automaticky zbierať informácie o všetkých Vašich aktivitách počas používania stránky, vrátane web stránok ktoré vzhliadnete a čase kedy si ich pozeráte a informácie o prehliadači ktorý používate. Tieto informácie používame na prispôsobenie aspektov Vašej skúsenosti z vyhľadávania, pre účely administrácie systému a pre zlepšenie našej web stránky.

Osobné údaje ktoré poskytujete Osobitne

Našu Web stránku môžete všeobecne navštevovať bez udania akejkoľvek identifikačnej informácie o sebe. Avšak, v niektorých sekciách týchto Stránok Vás môžeme požiadať o zadanie osobnej identifikačnej informácie ako je Vaše meno alebo e-mailová adresa. Vaša osobná identifikačná informácia bude použitá na doručenie istých informácií alebo služieb ktoré ste požadovali, ako napríklad upozornenia na nové inzeráty, pre účely administrácie a taktiež na zlepšenie Web stránky. V každom e-maile s upozornením na nové inzeráty Vám poskytujeme možnosť zrušiť odoberanie ďalších e-mailov.

Ochrana Osobných Údajov

V rámci normálnej prevádzky našich služieb neposkytujeme osobné údaje tretím stranám, pokiaľ o to Vy osobne nepožiadate na stránke, napríklad pri posielaní e-mailu predávajúcemu.
Za určitých okolností môžu osobné údaje podliehať vyzradeniu v súlade s právnymi alebo inými vládnymi obsielkami. Pokiaľ by sa Everycar stal súčasťou inej organizácie, môže táto organizácia získať osobné údaje zhromaždené pod hlavičkou Everycar. V takom prípade táto organizácia preberá všetky práva a povinnosti vzťahujúce sa k Vašim osobným údajom, ako je popísané v týchto podmienkach ochrany osobných údajov.

Zabezpečenie

Na zachovanie diskrétnosti ohľadom Vašich osobných údajov, Everycar používa bezpečnostné mierky prislúchajúce citlivosti týchto informácií. Avšak aj napriek tomu, bezpečnostné riziká nemôžu byť úplne eliminované a Everycar nemôže garantovať že Vaše osobné údaje nebudú použité inou formou než je to uvedené v Smernici pre ochranu osobných údajov.

Zmeny podmienok ochrany osobných údajov

Toto opatrenie môžeme kedykoľvek doplniť poslaním dodatku na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli, alebo uverejnením tohto dodatku na našej stránke.

Otázky?

Ak máte akúkoľvek otázku či pripomienku, budeme radi ak nás kontaktujete